Website powered by

IJN Yuudachi

The Shiratsuyu-class, Yuudachi type (1942)